Wersja preorder z podpisem oraz wlepkami. #

Premiera przewidziana na 15.10.2021 – wysyłka preorderow przed premierą.

Martwa Cisza jest to płyta która otwiera i zamyka pewien etap. Dziękuje za motywację osoby bliskie i wszystkich prawdziwych słuchaczy. Serdeczne podziękowania dla wszystkich którzy mieli wkład w powstawanie tego materiału!!! Młody Podtekst.